SIARAN LANGSUNG1 SIDANG DEWAN UNDANGAN2 PENGGAL KEDUA3
  

MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KEDUA DEWAN UNDANGAN NEGERI PULAU PINANG YANG KEEMPAT BELAS DITANGGUHKAN KE SATU TARIKH YANG AKAN DIBERITAHU KELAK