SIARAN LANGSUNG1 SIDANG DEWAN UNDANGAN2 PENGGAL KEDUA3
logo_penangpng-225x300

MESYUARAT KEDUA PENGGAL PERTAMA DEWAN UNDANGAN NEGERI PULAU PINANG YANG KEEMPAT BELAS DITANGGUHKAN KE SATU TARIKH YANG AKAN DIBERITAHU KELAK