SIARAN LANGSUNG1 SIDANG DEWAN UNDANGAN2 PENGGAL KETIGA3
  

MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KETIGA DEWAN UNDANGAN NEGERI PULAU PINANG YANG KE EMPAT BELAS DITANGGUHKAN KE SATU TARIKH YANG AKAN DIBERITAHU KELAK