logo_penangpng-225x300

MESYUARAT KEDUA PENGGAL KELIMA DEWAN UNDANGAN NEGERI PULAU PINANG YANG KETIGA BELAS DITANGGUHKAN DAN AKAN DISAMBUNG SEMULA PADA SATU TARIKH YANG AKAN DIMAKLUMKAN KELAK